News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
30 ม.ค. 2561

ไทยบริดจสโตนประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ หนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

[กรุงเทพฯ] (30 มกราคม 2561) – มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี (2561 – 2564) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยบริดจสโตนในการร่วมสานฝันทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล
 
“โดยในปี 2560 ไทยบริดจสโตนได้เริ่มสนับสนุนโครงการสานฝันฮีโร่ ปีที่ 4 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้พิการและเหล่าทหารกล้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเฟ้นหาฮีโร่ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป ไทยบริดจสโตนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “กีฬา” และเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพร้อมยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนผ่าน Our Way to Serve1”  มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าว
 
ในปี 2559 บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งโตเกียว ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ “โตเกียวพาราลิมปิกเกมส์ 2020” ไทยบริดจสโตนจึงพร้อม  มุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาให้พิชิตฝันไปสู่การแข่งขันทั้ง “เอเชียนพาราเกมส์” “อาเซียนพาราเกมส์” “พาราลิมปิกเกมส์” และการแข่งขันในเวทีอื่นๆ ต่อไปได้สำเร็จผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

1 Our Way to Serve หรือ วิถีในการดำเนินงานของเรา คือ เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยมุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้านหลักด้วยกันคือ 1. พัฒนาระบบการขนส่ง/การเดินทางอัจฉริยะที่ปลอดภัย (การขนส่ง) 2. สร้างสังคมที่เข้มแข็งและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ (ผู้คน) และ 3. สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)

Back