News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
19 ก.ย. 2560

บริดจสโตน ฉลองครบรอบ 50 ปีในประเทศไทย

โตเกียว (19 กันยายน 2560) – บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย และจัดงานฉลองขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงาน มร.มาซาอากิ ซึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมร.คาซึฮิซะ นิชิกาอิ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มร.มาซาอากิ ซึยะ ยังได้กล่าวขอบคุณทีมบริดจสโตนในประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญ ที่มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของบริดจสโตนในประเทศไทย และกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะอุทิศตนในการมีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคมไทยด้วยเช่นกัน

บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2510 เพื่อเป็นฐานการดำเนินงานเต็มรูปแบบของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทบริดจสโตนเป็นเจ้าของ และดำเนินการบริหารโรงงานผลิตยางรถยนต์ 4 แห่ง โรงงานผลิตวัตถุดิบและอุปกรณ์ยางล้อรถยนต์ 5 แห่ง โรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องหลากหลายประเภทและโรงงานผลิตอื่น ๆ ในประเทศไทย อีกทั้ง บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จากัด ยังตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนายางสาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค และด้วยฐานการดำเนินงานเหล่านี้ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์ที่ดำเนินงานอย่างกว้างขวาง ทำให้กลุ่มบริษัทบริดจสโตนในประเทศไทยสามารถครอบคลุมการดาเนินงานของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งหมด
 
นอกจากนี้ บริดจสโตนได้ประกาศแผนการก่อสร้างฐานการผลิตและดำเนินธุรกิจยางเครื่องบิน 2 แห่งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยฐานการผลิตแรกตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งจะผลิตยางล้อสาหรับอากาศยาน และฐานการผลิตแห่งที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลิตยางหล่อดอกอากาศยาน ทั้งนี้ธุรกิจด้านการบริหารจัดการยางล้ออากาศยานของกลุ่ม บริดจสโตน เน้นการรวมผลิตภัณฑ์และการบริการเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการใช้จุดแข็งของบริษัทในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยกลุ่มบริดจสโตนมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ บริดจสโตนยังให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน และให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู
ผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

กลุ่มบริดจสโตนยังให้ความสำคัญต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทย รวมทั้ง
ประเทศอื่นๆในทุกภูมิภาคอีกด้วย กลุ่มบริษัทพร้อมทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
และในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม เราจึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมด้วย เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบนี้ด้วยการใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งมอบชีวิตและการทำงานที่สะดวกสบาย สนุกสนานและพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

Back