News

News

L
M
S
ขนาดตัวอักษร
News & Activity
22 ก.พ. 2560

บริดจสโตนคว้ารางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2016” ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด

[กรุงเทพฯ] ( 22 กุมภาพันธ์ 2560 ) – บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล  “แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี  2016-กลุ่มยางรถยนต์ ” หรือ “ The Most Powerful Brand of Thailand 2016” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 12,000 คน นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของแบรนด์บริดจสโตน สะท้อนถึงความสำเร็จของบริดจสโตนที่ได้ทุ่มเท  มุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพนำเสนอต่อผู้บริโภค ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายวินิจ ปรุงพาณิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัล จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงละครแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
 
The  Most Powerful Brand of Thailand 2016 ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดกิจกรรม โดยครั้งแรกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาการตลาด ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับสินค้าแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดของประเทศไทยในสินค้า 6 ประเภท 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวัด คือ (1) ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) (2) ความชื่นชอบในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Preference) (3) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage)  (4) ภาพลักษณ์ในมุมมองผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ (Image) โดยสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และอีก 13 จังหวัด จำนวน 12,000 คน
 
คุณวินิจ ปรุงพาณิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท  บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวหลังจากรับรางวัลว่า “การที่บริดจสโตนได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2016  นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของ   แบรนด์บริดจสโตน ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งการสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตอันหลากหลาย  บริดจสโตนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นับเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ของบริดจสโตน มาจนถึงวันนี้”

Back